top of page

SEVEN SEVEN ULTRA

Community Centered Long Distance Running

SevenSevenUltra-2020-DSC03353-lowres.jpg

THE
FLAT LANDS

ALMENÄS BORÅS - 2 juli

Det här är en nästan helt flack bana som utgår från Almenäs badplats i Borås. Löpningen sker mestadels på gång- och cykelväg. Cirka en tredjedel av banan går på naturskön grusväg och resterande del går på asfalt. Varvet mäter 7 kilometer.

Seven Seven 2020_069_Low.JPG

THE
TRAIL BLAZER

KYPE BORÅS - 8 OKTOBER

Det här är en kuperad och vacker bana på motionsspår, grusväg och stig som utgår från Kypegården. Cirka 150 höjdmeter med merparten av stigningen på banans första halva. Ungefär en fjärdedel av banan går på stig, resterande del går på grusväg och motionsspår. Varvet mäter strax under 7 kilometer.

bottom of page